ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Προηγούμενο Ανακοίνωση ΣΧ4/2021 της Π.Ε. Λασιθίου για την πρόσληψη τριών ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκεις οκτώ μηνών.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας