ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GRUPPO ARREDO ΤΣΑΚΙΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GRUPPO ARREDO ΤΣΑΚΙΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», που εδρεύει στην οδό Ειρήνης και Φιλίας αρ. 73, εντός ΒΙΟ.ΠΑ. Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ – ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ».

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας