ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ – ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ».

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ – ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ», που εδρεύει στο Κοκκίνη Χάνι, Δήμου Χερσονήσου, Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία του ελαιουργείου, του οικονομικού φορέα «ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας