ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία του ελαιουργείου, του οικονομικού φορέα «ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία του ελαιουργείου, του οικονομικού φορέα «ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στη θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 610567 , 3897793, στις Αγίες Παρασκιές, της Δημοτικής Ενότητας Νίκου Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΟΥΤΡΗΣ Α.Ε.».

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας