ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΟΥΤΡΗΣ Α.Ε.».

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΟΥΤΡΗΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου, ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα με την επωνυμία «VODAFONE – PANAFON».

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας