ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα με την επωνυμία «VODAFONE – PANAFON».

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα με την επωνυμία «VODAFONE – PANAFON», που βρίσκεται στην οδό Ανωγείων αρ. 71, στο Ηράκλειο, Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο Διενέργεια Εξετάσεων Χ.Μ.Ε. στις 22 & 24/4/2024

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας