Διενέργεια Εξετάσεων Χ.Μ.Ε. στις 22 & 24/4/2024

Προηγούμενο ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία αντλίας νερού οικίας, στην οδό Φαιστού, αρ. 34, στο Ηράκλειο, Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας