ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία αντλίας νερού οικίας, στην οδό Φαιστού, αρ. 34, στο Ηράκλειο, Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία αντλίας νερού οικίας, στην οδό Φαιστού, αρ. 34, στο Ηράκλειο, Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο Διενέργεια Εξετάσεων Χ.Μ.Ε. στις 17/4/2024

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας