Διενέργεια Εξετάσεων Χ.Μ.Ε. στις 17/4/2024

Προηγούμενο ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορούν στην κεραία κινητής τηλεφωνίας, με κωδική ονομασία ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ (1406331) της εταιρείας «COSMOTE – Κινητές Τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας