ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ως προς την τήρηση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για εργασίες επιχωματώσεων με απόβλητα εκσκαφών (Α.Ε.Κ.Κ.) σε αγροτεμάχιο στην περιοχή Μαλάδες της τοπικής κοινότητας Αγίου Σύλλα, της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ως προς την τήρηση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για εργασίες επιχωματώσεων με απόβλητα εκσκαφών (Α.Ε.Κ.Κ.) σε αγροτεμάχιο στη θέση με συντεταγμένες google maps 35.282859, 25.110982 στην όχθη αλλά και εντός της κοίτης του ρέματος «Γιοφύρου», στην περιοχή Μαλάδες της τοπικής κοινότητας Αγίου Σύλλα, της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης με Εισήγηση Επιβολής Προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που αφορά στη δραστηριότητα του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Κ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ».

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας