Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης με Εισήγηση Επιβολής Προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που αφορά στη δραστηριότητα του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Κ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ».

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης με Εισήγηση Επιβολής Προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που αφορά στη δραστηριότητα του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Κ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ», που εδρεύει στην οδό Λυσιμάχου Καλοκαιρινού αρ. 9, στο Ηράκλειο, Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο Παύση διαδικασίας ελέγχου για το ξενοδοχειακό κατάλυμα του οικονομικού φορέα «ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας