Οριστική έκθεση ελέγχου για την εγκατάσταση Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανεμογεννήτρια ισχύος 60 kW, στη θέση «Χαλέπα», Τ.Δ. Βασιλόπουλου, Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων, με φορέα τον κ. Τσιχλάκη Αντώνιο.

Προηγούμενο Λίστα αναμονής ειδικευόμενων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας