Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης με Εισήγηση Επιβολής Προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που αφορά στη δραστηριότητα του οικονομικού φορέα «Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ – Κ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη Λεωφ. Κνωσσού αρ. 185, στο Ηράκλειο, Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης.

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης με Εισήγηση Επιβολής Προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που αφορά στη δραστηριότητα του οικονομικού φορέα «Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ – Κ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη Λεωφ. Κνωσσού αρ. 185, στο Ηράκλειο, Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης. 

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την παροχή υπηρεσιών διαμονής με διατροφή σε ξενοδοχείο, εκατόν ενενήντα πέντε (195) αθλητριών/των και προπονητών, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 € ) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., φόρου διαμονής και περιβαλλοντικών τελών) στο πλαίσιο διεξαγωγής της «Γιορτής Υγρού Στίβου 2024 και των 21ων Διεθνών Βενιζέλειων αγώνων Κολύμβησης»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας