Ανακοίνωση Πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο), ειδικότητας ΥΕ Εργατών Αποθήκης, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου «στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, έτους 2022»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Προηγούμενο Ανακοίνωση έναρξης δολωματικών ψεκασμών Δήμος Κισσάμου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας