Δημοπράτηση διαγωνισμού της μελέτης «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Ο∆ΩΝ 3, 13 ΚΑΙ 9»», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019ΜΠ90200039 της ΣΑΜΠ 902 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ , Προϋπολογισμός: 599.965,07 € με ΦΠΑ.

Προηγούμενο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.8.22-30.9.22

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας