Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης Μελέτη Αναβάθμισης Οδικής Ασφάλειας Της Π.Ε.Ο. Και Του Παραπλεύρου Δικτυου Κάτω Γούβες – Λιμένας Χερσονήσου Της ΠΕ Ηρακλείου Προϋπολογισμού 1.651.670,43 (με Φ.Π.Α)

Προηγούμενο Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης Μελέτη Αναβάθμισης Οδικής Ασφάλειας Της ΠΕΟ Και Του Παραπλεύρου Δικτύου Στο Τμήμα Λιμένας Χερσονήσου – Μάλια Της ΠΕ Ηρακλείου Προϋπολογισμού 975.598,66 (με Φ.Π.Α)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας