ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20-7-2022

Προηγούμενο Ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση σε χάρτες της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο μέσω του GIS CRETE της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας