Επιστημονική Επιτροπή

(είχε την ευθύνη έγκρισης του προγράμματος των εκδηλώσεων)
Οι πρόεδροι / διευθυντές από τους φορείς: (κατά αλφαβητική σειρά)

 1. Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης
 2. Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου
 3. Γενικά Αρχείου του Κράτους – Αρχεία Νομού Ηρακλείου
 4. Γενικά Αρχείου του Κράτους – Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
 5. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
 6. Εκκλησία της Κρήτης
 7. Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Ανατολικής Κρήτης
 8. Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
 9. Ιδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) / Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)
 10. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Λασιθίου
 11. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου
 12. Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
 13. Κρητική Εστία
 14. Κύκλος Ελληνικών Μελετών, Βρυξέλλες
 15. Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών
 16. Παγκρήτια Αδελφότητα Μακεδονίας
 17. Παγκρήτια Ένωση Αθηνών
 18. Παγκρητική Ένωση Αμερικής
 19. Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων
 20. Πανεπιστήμιο Κρήτης
 21. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης
 22. Πολυτεχνείο Κρήτης
 23. Σύλλογος Κρητών Πειραιά «Ομόνοια»
Προηγούμενο Επίσημη Έναρξη Εκδηλώσεων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας