Λίστες αναμονής ιατρών προς ειδίκευση – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, 5-8-2022

Προηγούμενο Μουσική εκδήλωση με τον Μιχάλη Αλεφαντινό στα Αμιρά της Βιάννου με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και ελεύθερη είσοδο για τους πολίτες

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας