Π.Ε Ρεθύμνης: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Ο∆ΩΝ 3, 13 ΚΑΙ 9»

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Ο∆ΩΝ 3, 13 ΚΑΙ 9»», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019ΜΠ90200039

της ΣΑΜΠ 902 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ , Προϋπολογισμός: 599.965,07  € με ΦΠΑ.

Προηγούμενο Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: EΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ποσό 120.000,00 με ΦΠΑ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας