Π.Ε. Ρεθύμνης: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 14, 22 και 29»

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 14, 22 και 29» », που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019ΕΠ90200040

της ΣΑΜΠ 902 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ , Προϋπολογισμός: 599.993,75€ με ΦΠΑ.

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ «Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΥ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ» ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας