Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την ανάθεση έρευνας-μελέτης με θέμα Καταγραφή & Μελέτη φυσικοχημικών ανόργανων χαρακτηριστικών των θερμομεταλλικών πηγών της Κρήτης για δυνητική ιαματική αξιοποίηση

Προηγούμενο Ο Περιφερειάρχης σε έργα πολιτιστικής ανακαίνισης και εκδηλώσεις για την τοπική παράδοση σε Μαθιά, Ψυχρό, Κασταμονίτσα

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας