ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ “ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ”», στο πλαίσιο του 117ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200023 και κωδικό MIS 5177023 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ “ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ”», μόνο προς την εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΓΙΑΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», έως του συνολικού ποσού 12.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του 117ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200023 και κωδικό MIS 5177023 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τις εκτυπώσεις για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ “ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ”», στο πλαίσιο του 117ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200023 και κωδικό MIS 5177023 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας