Συντονιστικό Όργανο

  • Νικόλαος Παπαδάκης, Γενικός Δ/ντής Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
  • Φάνης Ζαμπετάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού Περιφέρειας Κρήτης
  • Ανδρέας Ζαχαράκης, Ειδικός Σύμβουλος, Περιφέρεια Κρήτης
  • Αργυρώ Βατσάκη, Ιστορικός, Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
  • Γιώργος Κουκουράκης, Επιστ. Συνεργάτης, Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
  • Σπύρος Επιτροπάκης, Διευθυντής Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης
Προηγούμενο Οργανωτική Επιτροπή

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας