1ος Δολωματικός ψεκασμός Δήμου Πλατανιά στις 29-6-2022

 

 

 

 

Προηγούμενο 1ος Γενικός δολωματικός ψεκασμός Δήμου Χανίων 29-6-2022

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας