2ος Γενικός Δολωματικός Ψεκασμός Δ. Πλατανιά

Προηγούμενο Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΛΑΚΩΝΙΩΝ”ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 350.000,00€ (με ΦΠΑ).

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας