Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΛΑΚΩΝΙΩΝ”ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 350.000,00€ (με ΦΠΑ).

Προηγούμενο Συνέδριο «Δυναμικά Συστήματα & Πολυπλοκότητα»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας