4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 209255/14-07-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ “ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1”

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την αγορά τεσσάρων (4) θεατρικών παραστάσεων του έργου «ΣΙΛΑΝΣ ΣΙΛΒΟΥΠΛΕ».

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας