ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΙΝΤΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 460.000,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΕΚΩΝ GROUP Ι.ΚΕ. – ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Προηγούμενο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ» 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας