Ανακοίνωση διενέργειας ειδικής θεωρητικής εξέτασης για την ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργεια ειδικής θεωρητικής εξέτασης για την ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης Περιφέρειας Κρήτης (Δημοκρατίας 32, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο, 2ος όροφος) ανακοινώνει τη διενέργεια ειδικής θεωρητικής εξέτασης για την ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, για την απόκτηση, την επέκταση ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή για την επαναχορήγηση ειδικής άδειας που έχει παρέλθει πενταετία από τη λήξη ισχύος της, καλούνται όπως υποβάλλουν την σχετική κατά περίπτωση αίτηση, για τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω εξέταση, στην Γραμματεία της υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ..
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ..
Πληροφορίες: στην θυρίδα Νο 6 του Τμήματος Αδειών Οδήγησης και τηλεφωνικά στο 2831343104.

Ρέθυμνο, 06.06.2024

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας