Ανακοίνωση έναρξης 1ου δ’ γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Σητείας

Προηγούμενο Ανακοίνωση έναρξης 1ου γ’ γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Σητείας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας