Ανακοίνωση έναρξης 3ου β’ δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Ιεράπετρας

Προηγούμενο Ανακοίνωση έναρξης 3ου β’ δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας