Ανακοίνωση έναρξης 4ου β’ δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Ιεράπετρας

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 84ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΑ ΣΦΑΚΙΑ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ30200020 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215597 ΤΗΣ ΝΠ302 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας