Ανακοίνωση επιλογής

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

Γνωστοποιεί στους ενδιαφερομένους, ύστερα από την αριθμ. 52070/14-02-2024 (ΑΔΑ: 69ΡΠ7ΛΚ-Δ41) γνωστοποίηση δια του τύπου, ότι επιλέχθηκε ως Ειδικός Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα της Επιχειρηματικότητας, ο Ιγνατιάδης Παναγιώτης του Στυλιανού.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί, με αποδεικτικό, στο χώρο των ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος της Περιφέρειας Κρήτης και στην  ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο Λίστα αναμονής & Κενές θέσεις Ειδικευόμενων ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας