ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 2 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝ.ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔ.ΕΙΔΙΚ.ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

Προηγούμενο Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης ο Αμαριώτικος δρόμος

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας