ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚ.ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚ.ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 02-03-2023

Προηγούμενο Κενή θέση ειδικευομένου ιατρού – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας