Ανακοίνωση για την επιλογή ασκούμενης δικηγόρου στην Περιφέρεια Κρήτης / Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Ανακοινώνεται ότι για την θέση του/της ασκούμενου/ης δικηγόρου του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της ΠΕ Χανίων για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής άσκησής του/της επιλέχθηκε η Δούβρη Άννα Αικατερίνη του Δημητρίου, κατόπιν της αριθμ. 7337/10.01.2023 (ΑΔΑ: ΨΒΡΘ7ΛΚ-Ο3Ν) Πρόσκλησης Περιφερειάρχη Κρήτης

Προηγούμενο Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Κρήτης-Ιατρικής Σχολής για την πρόληψη των λοιμώξεων και την ορθολογική χρήση των αντιμικροβιακών

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας