ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ(3) ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΓΙΑ ΕΝΑ(1) ΧΡΟΝΟ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προηγούμενο Δημοσίευση κενών θέσεων επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με αρ. 14 παρ.2 & 3 Ν. 4849/2021

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας