ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒ.ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

 

Προηγούμενο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας