Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. ιε΄ του ν.4765/2021 (Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 08/04/2024)

Προηγούμενο ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας