Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην Π.Ε. Λασιθίου.

Η Π.Ε. Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εργατοτεχνικού προσωπικού ΥΕ, συνολικά τριών (3) ατόμων, που θα πραγματοποιήσουν έως εξήντα (60) ημερομίσθια, με απασχόληση από την ημερομηνία πρόσληψης και μέχρι 30-11-2024, ως εργάτες στην αποθήκη δακοκτονίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2024.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 23-05-2024 έως και 01-06-2024.

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για υπηρεσίες ήχου και φωτός στις επετειακές εκδηλώσεις της 200ετηρίδος Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας