Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην Π.Ε. Λασιθίου.

Η Π.Ε. Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εργατοτεχνικού προσωπικού ΥΕ, συνολικά τριών (3) ατόμων, που θα πραγματοποιήσουν έως εξήντα (60) ημερομίσθια, με απασχόληση από την ημερομηνία πρόσληψης και μέχρι 30-11-2023, ως εργάτες στην αποθήκη δακοκτονίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2023.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 24-05-2023 έως και 02-06-2023.

Προηγούμενο Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στην Π.Ε. Λασιθίου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας