Ανακοίνωση ΣΜΕ 2/2024 (Αρ.Πρωτ.: 104707/28.03.2024, ΑΔΑ: Ψ2ΟΓ7ΛΚ-ΤΕΓ), για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης για το ευρωπαϊκό έργο TRANSCEND

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Προηγούμενο Ανακοίνωση ΣΜΕ 2/2024 (Αρ.Πρωτ.: 104707/28.03.2024, ΑΔΑ: Ψ2ΟΓ7ΛΚ-ΤΕΓ), για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης για το ευρωπαϊκό έργο TRANSCEND

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας