Ανακοίνωση ΣΜΕ 3/2024 (Αρ.Πρωτ.: 142297/25.04.2024, ΑΔΑ:Ψ6ΩΗ7ΛΚ-Ψ1Ε), για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης για το ευρωπαϊκό έργο CRAVE H2

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΙΟΥ 2024

Προηγούμενο Ολοκληρώνεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ο κύκλος θεματικών ξεναγήσεων στην εκθεσιακή δράση «Διάλογοι για την ισότητα των φύλων»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας