Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με αρ. πρωτ. 396691/19.12.2022, που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων {1 άτομο ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και 1 άτομο ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών)}

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων : Από Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι και Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

Προηγούμενο ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας