ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΚΟ 2023 ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ: Πίνακας Κατάταξης Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ ( μέχρι 60 ημ/σθίων)  και  Πίνακας Κατάταξης Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ (μέχρι 34 ημ/σθίων) της  Ανακοίνωσης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με αρ. πρωτ. 149313/11-5-2023 (ΑΔΑ:6ΧΕΞ7ΛΚ-56Ο), για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2023

Προηγούμενο Κενή θέση ειδικευομένου ιατρού – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας