Ανοικτή πρόσκληση εκδηλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών που θα συγκροτήσουν ομάδα εμπειρογνωμόνων φραγμάτων (ΟΕΦ) στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΔΑΦ

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email daf@ggde.gr μέχρι τις 27-5-2024. Τηλ για πληροφορίες 210 64 42 438

Προηγούμενο 3o Δελτίο Άρδευσης από 25-04-2024 έως 01-05-2024

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας