Αντικατάσταση ΕΔΧ με ΕΔΧ 6-9 θέσεων – ν.5039-2023

Προηγούμενο Π.Ε. Ρεθύμνης : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΣΕ ΕΔΧ 6-9 ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5039/2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας