Απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου από το Τμήμα Εμπορίου- Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης

Προηγούμενο Απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου από το Τμήμα Εμπορίου- Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας