Απόφαση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης των αιτήσεων για τους συμμετέχοντες της αριθμ. 332150/31.10.2022 προκήρυξης

Απόφαση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης των αιτήσεων για τους συμμετέχοντες της αριθμ. 332150/31.10.2022 προκήρυξης χορήγησης 90 νέων αδειών και 10 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΑΔΑ:ΩΝΞ27ΛΚ-88Β)

Προηγούμενο RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/4 ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ-ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΗΔΗ ΤΙΣ 2.600 ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας